Ghosh, Arnab, et al. “Morphological Characterization of Two Newly Recorded Ciliates <I>Uroleptus< I> (<I>Caudiholosticha< I>) <I>stueberi< I> (Foissner, 1987) Li <I>Et al< I>., 2017 and <I>Climacostomum virens< I> (Ehrenberg, 1838) Stein, 1859 from India”. Records of the Zoological Survey of India, vol. 123, no. 2, Nov. 2023, pp. 143-50, doi:10.26515/rzsi/v123/i2/2023/170532.