Ghosh, A. (2023) “Morphological characterization of two newly recorded ciliates <I>Uroleptus</I> (<I>Caudiholosticha</I>) <I>stueberi</I> (Foissner, 1987) Li <I>et al</I>., 2017 and <I>Climacostomum virens</I> (Ehrenberg, 1838) Stein, 1859 from India”, Records of the Zoological Survey of India, 123(2), pp. 143–150. doi: 10.26515/rzsi/v123/i2/2023/170532.