Ghoshal, S. (2004) “Life Cycle of <I>Amblyseius multidentatus</I> (Swirski & Shechter) at Room Temperature Feeding Upon <i>Eotetranychus fremonti</i> Tuttle & Baker on <i>Avicennia alba</i> Blume”, Records of the Zoological Survey of India, 102(3-4), pp. 47–52. doi: 10.26515/rzsi/v102/i3-4/2004/159507.