Ghoshal, S., S. K. Gupta, S. K. Gupta, A. Choudhury, and A. Choudhury. 2004. “Life Cycle of <I>Amblyseius multidentatus< I> (Swirski & Shechter) at Room Temperature Feeding Upon <i>Eotetranychus fremonti< i> Tuttle & Baker on <i>Avicennia alba< I> Blume”. Records of the Zoological Survey of India 102 (3-4):47-52. https://doi.org/10.26515/rzsi/v102/i3-4/2004/159507.